Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer

De inhoud (content) van WWW.AFVV.NL  is door de redactie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid van mogelijke onjuistheden van het getoonde of gevolgen hiervan.De redactie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de amateur fotografen / de leden van AFVV.NL  Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van amateur fotograaf of AFVV.NL 

Bij het plaatsen van informatie van derden zal dit altijd zijn met bronvermelding.Door het bezoeken van WWW.AFVV.NL gaat u als gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Privacy

AFVV (Amateur Fotografen Vereniging Vlaardingen) respecteert de privacy van de (adspirant) leden, sponsoren en overige direct belanghebbenden als gebruiker(s), daarom zorgt AFVV ervoor, dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van (adspirant) leden, sponsoren en overige direct belanghebbenden op onze website worden beperkt opgenomen in een gegevensbestand van AFVV en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Het verwerken van de betreffende persoonsgegevens wordt gebruikt voor diverse doeleinden en activiteiten, waarbij de informatie alleen intern zal worden gebruikt en worden niet doorgegeven of doorverkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De betreffende persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden indien dit voor hen noodzakelijk is om  werkzaamheden voor AFVV te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. AFVV heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die worden ontvangen via de website.

De volledige Privacyverklaring kunt u lezen via deze link: Privacyverklaring volledig .

Voor meer informatie of vragen kunt u een email sturen naar  Webmaster@AFVV.nl met als onderwerp “privacyverklaring”.