Mei 2018 | Rico Hofman

 

 

Over AFVV

De fotoclub AFVV is opgericht in 1949. Onze Amateur fotografen vereniging heeft ongeveer 25 leden. Sinds de oprichting is er veel veranderd in de fotografie. Er is ook veel gelijk gebleven. De liefde voor de fotografie is bij iedere amateur fotograaf gebleven. Nu wordt er veelal digitaal gefotografeerd, al zijn er ook leden die graag analoog aan het werk gaan. En de resultaten via de doka aan ons tonen. Er komen veel verschillende onderwerpen aan bod waaronder stadsfotografie, natuur, stilleven enz… Het lidmaatschap van een fotoclub is een goede manier voor alle amateur fotografen om de fotografische mogelijkheden verder te ontwikkelen.

Activiteiten

We houden iedere dinsdagavond (behalve in de schoolvakanties) onze clubavond. Die avonden worden op verschillende manieren ingevuld. Tenminste 1x per maand worden foto’s van eigen leden besproken. Andere avonden worden besteed aan de techniek van het fotograferen en afdrukken. Er word meerdere keren per jaar een spreker uitgenodigd. En regelmatig maken we kennis met het werk van een andere fotoclub. Eén á twee maal per jaar vindt er een club-expositie plaats. Daarnaast wordt er met enige regelmaat geëxposeerd door leden van AFVV. Kijk eens in de agenda om de invulling van de avonden te bekijken.

 

Website

Onze website heb je inmiddels gevonden! Ieder lid kan gebruik maken van een eigen portfolio-pagina om zijn of haar fotowerk te tonen op het internet. Via de verschillende portfolio’s is te zien hoe divers de fotografie is welke ook allemaal bij afvv word beoefend. Via de portfolio’s van de leden kun je ook bij op pagina komen van de leden zelf.

 

Jaarboekje

Jaarlijks wordt er een jaarboekje samengesteld waarin van ieder lid één foto wordt opgenomen. Gezamenlijk vormen deze boekjes een aardig overzicht van de fotografische ontwikkelingen door de jaren heen.

 

Fotobond

AFVV is aangesloten bij de Fotobond, de overkoepelende organisatie van fotoclubs in Nederland. De Fotobond publiceert het kwartaalblad ‘In Beeld.’ Ieder AFVV-lid ontvangt dit blad op zijn of haar huisadres. Jaarlijks organiseert de fotobond ook diverse wedstrijden waaraan ieder lid kan deelnemen.

 

Meer weten?

De beste manier om kennis te maken met AFVV is het -vrijblijvend- bezoeken van één of meer van onze clubavonden. Zie de agenda op deze site voor data en een korte omschrijving van waar we ons die avond mee bezighouden. Voor meer specifieke informatie kan je ook contact opnemen het een van de leden van het bestuur. De gegevens vind je op de contact pagina.